– Det var ett djävligt svårt beslut. Men utifrån omständigheterna helt nödvändigt, säger Seko postens ordförande Johan Lindholm.

Men upprördheten var stor hos det danska fackförbundet 3F när Seko posten plötsligt sparkade ut de danska arbetstagarrepresentanterna ur bolagsstyrelsen och satte en av sina egna på ett ordinarie mandat.

– Det blev en landskamp av det. Det är både synd och fel. Självklart är det nödvändigt att danska postanställda representeras i styrelsen, så vi vet vad som pågår i den ytterst vanskliga situation vi befinner oss i, säger Lars Chemnitz, ordförande för 3F post, som satt i bolagets styrelse, till Fagbladet 3F.

Hittills har Seko posten inte svarat på frågor kring petningen, men nu berättar ordförande Johan Lindholm för Sekotidningen om spelet bakom den så kallade kuppen.

– Det var ett beslut som kan uppfattas som kontroversiellt och som var mycket svårt att fatta. Men jag känner mig trygg i att vi agerade utifrån vad vi ansåg var bäst för hela Postnord.

Bakgrunden är det aktieägaravtal som slöts när svenska och danska posten fusionerade 2009. Sverige äger 60 procent av bolaget men har bara 50 procent av styrelseposterna. När nu danska posten gör stora förluster och ska skära ner rejält, något som medför stora kostnader, bad Postnord om kapitaltillskott från ägarna.

Den danska staten tyckte då att eftersom Sverige äger 60 procent ska man stå för 60 procent av kapitalet. Den svenska staten å sin sida hävdade att eftersom det är ett danskt problem, som till stor del beror på danska politiska beslut, så ska problemen hanteras i Danmark.

 

Johan Lindholm, ordförande Seko posten. Foto: Anna Simonsson

– När de ekonomiska problemen i Danmark tilltog och ägarna inte kom överens om en finansiering såg vi en stor risk att styrelsen skulle ställas inför att lösa det genom att finansiera Danmark av egen kraft, något vi menar hade försatt hela Postnord i ett mycket svårt läge, säger Johan Lindholm.

Eftersom Postnord är registrerat i Sverige tillhör styrelseposterna för arbetstagarrepresentanterna de svenska fackföreningarna. Fram till nu har Seko och det danska systerfacket 3F delat lika på de två ordinarie platserna, därutöver har 3F även haft en av två suppleantplatser. Nu tog Seko tillbaka den ordinarie, och erbjöd istället 3F att sitta kvar i styrelsen via två suppleantplatser. Något det danska facket tackade nej till.

– Vi förändrade maktbalansen i styrelsen för att säkerställa att det inte fattades ett beslut som gick emot våra intressen. Nu blev ju ägarna tillslut överens om ett finansiellt tillskott på 2,2 miljarder.

 Du menar att det var er förtjänst att ägarna kunde komma till beslut?

– Jag vill inte beskriva det på det sättet. Det var helt enkelt otroligt viktigt med ett finansiellt tillskott för att inte riskera att Danmarks problem skulle påverka Sverige. Jag känner mig trygg i att vårt agerande inte var förgäves.

Nu när ägarna skjutit till pengar, kommer ni då ge tillbaka mandatet?

– Det finns i dagsläget inga sådana planer.

Postnords styrelse har 11 ledamöter, fyra från Sverige respektive Danmark och tre arbetstagarrepresentanter, två från Seko och en från ST.