På Ekeskolan går elever med synskada och ytterligare funktionshinder och på Hällsboskolan elever med grav språkstörning. I budgetpropositionen förslår regeringen att skolorna som även tidigare varit statliga åter får staten som huvudman. Staten får ansvaret för finansieringen av specialskolan. Regeringen förslår också att det ska inrättas ett riksgymnasium för elever som förutom sin synskada även har ett annat funktionshinder.