I de nyligen avslutade budgetförhandlingarna för 2008 har regeringspartierna enats om att sparkraven på försvaret blir 200 miljoner nästa år, uppger SvD. Pengarna ska tas från försvarets materielförsörjning vars anslag i år är på 18,8 miljarder.
   Totalt för resten av mandatperioden, fram till år 2010, stannar besparingarna alltså på 800–900 miljoner kronor.