Hösten 2005 blev Per Johansson avskedad, han var då klubbordförande för tunneltågförarnas klubb 119. Enligt Veolia, dåvarande Connex, hade han varit illojal mot företaget och uppträtt kränkande. Veolia blev påhejat av Lennart Jangälv, då vd för SL, nu sparkad även han.
Connex agerande vållade uppståndelse, det tillhör inte vanligheterna att fackligt aktiva avskedas. De har ett förstärkt anställningsskydd. Men enligt Connex hade Per Johansson uppträtt som privatperson och inte som klubbordförande. Det anser inte Per och det arbetsgivaren kallade illojalitet var enligt Per Johansson och klubben inte annat än fackligt arbete för att komma till rätta med brister i säkerhet, arbetsmiljö och arbetsförhållanden i Stockholms tunnelbana.
Under tre dagar ska Arbetsdomstolen lyssna på ett 20-tal vittnen för att komma fram till om Connex gjorde fel som avskedade Per Johansson.