Sekos litteraturstöd kan ge dig upp till 1.000 kronor per termin och totalt högst 6.000 kronor under hela studietiden. Läs mer om litteraturstödet på www.seko.se under länken Medlemsservice.