– Lokalvården är dyr i drift, men vi har kämpat länge för att den inte skulle läggas ut. Tyvärr har vi inte lyckats, säger Bo Maklin, ordförande i polisklubben i Stockholm.
Strax före jul blev förhandlingarna klara. Ett 50-tal lokalvårdare på rikspolisstyrelsen kan få byta arbetsgivare längre fram i vår.
Snarast ska det förhandlas om hur själva personalövertagandet ska ske. Sodexho har ännu inte varit ute hos lokalvårdarna och presenterat sig. Inte heller har det gått ut en förfrågan än om personalen vill gå över. Väljer man att tacka nej säger man samtidigt nej till att få ta del av Trygghetsstiftelsen.
– Sodexho säger att man ska ta över all personal, säger Bo Maklin. Men det är ännu oklart vad som händer med dem som går på till exempel sjukbidrag.