Seko är representerat i den sociala dialogen på flera områden. Inom sjöfartssektorn är Sekos vice ordförande Tomas Abrahamsson just nu ordförande i sektorskommittén. Seko deltar också i samråd i post-, tele-, energi- och järnvägsfrågor.