Banverket överlämnade i dag till regeringen sin utredning om de markandsmässiga och samhällsekonomiska förutsättningarna för svenska höghastighetståg. Rapporten ska tjäna som underlag till infrastrukturpropositionen som regeringen planerar att lägga i höst.
   Banverket har alltså kommit fram till att förutsättningarna finns att först bygga Götalandsbanan – Stockholm, Norrköping-Linköping, Jönköping, Borås, Göteborg. Kostnaden beräknas till 40 miljarder och man vill vara klar någon gång mellan 2025 och 2030.
   I ett nästa steg bör Europabanan byggas. Den är en fortsättning på Götalandsbanan från Jönköping mot Helsingborg, med en eventuell fortsättning genom Danmark, över Fehrmarn Bält till Hamburg.
Här är både byggtid och kostnad mer osäkert, men banan ska stå klar för trafik någon gång efter 2030.
   Totalt räknar Banverket med investering på mellan 100 och 150 miljarder kronor. Pengarna vill man ta utanför den ordinarie budgeten, genom lån. Man öppnar också för alternativa finansieringslösningar, där kommuner, regioner och eventuellt privata företag går in.
   Med toppfart på 320 kilometer i timmen räknar Banverket med att restiden Stockholm-Göteborg skulle sjunka från tre till två timmar och sträckan Stockholm–Malmö skulle gå en och en halv timme snabbare än i dag.