Det säger Gunnar Öhman, klubbordförande för Sekos klubb 20 där bland andra tunnelbanans spärrexpeditörer är organiserade.
Från och med idag har SL infört möjligheten att köpa biljett till tunnelbanan via SMS. Det har ställt till bekymmer för biljettexeditörernan som måste läsa av en mängd olika mobiltelefoner för att se om kundens biljett är betald.
Ibland är det svårt att se genom glaset och vissa telefoner måste man till och med skrolla fram de båda nummerkombinationer som ska stämma överens.
-Vi måste få fram någon slags läsare som automatiskt läser av mobiltelefonen, säger Gunnar Öhman.