Det säger Håkan Englund, vice ordförande för Sekos förhandlingsorganisation på Infranord. Varken han eller Lars Nilsson, Seko-ombudsman med ansvar för de privata företagen inom branschen, tror att det är någon större skillnad i grundlön mellan företagen.

Lars Nilssons uppfattning är att det i slutändan inte är några större skillnader i villkoren.

– Nej, när man kommer ner på sista raden, allt inräknat, tror jag att det är ganska lika, säger han.

Några skillnader finns dock mellan de båda företagsavtalen. Vad det betyder för den enskilde beror förstås på hur mycket övertid, ob-ersättning och beredskap hen har. Om individen är sjuk, använder sin friskvårdspeng eller tar ut sin dygnsvila.

 

● Semester VR Track och Infranord har 30 dagars semester enligt avtal.

● Turordning Lagen om anställningsskydd gäller. Turordningskrets på Infranord är ort, VR har projekt. ob-ersättning Infranord har fasta krontal, medan VR Track har så kallades deviser, vilket innebär att det är utgående lön som avgör storlek på ersättning. Grovt sett kan man säga att Infranord har högre ersättning vardagar och vardagar natt, medan VR ligger högre på helger och natt till helg.

● Pension Infranord har pensionsavtal ITP. VR Track har pensionsavtal LO-SAF.

– Tyvärr är alltid ett tjänstemannaavtal bättre än ett arbetaravtal LO-SAF, säger Håkan Englund.

● Arbetstid Månadsarbetstid är 165 timmar på Infranord. Infranord har ett årsarbets- tidsavtal. VR Tracks månadsarbetstid är 174 timmar i snitt enligt det centrala avtalet.

● Dygnsvila/viloperiod Infranord har en arbetspasslängd på max 11 timmar och 11 timmars viloperiod. VR tillämpar arbetstidslagens dygnsvila, som innebär att 11 timmars vila ska förläggas mellan 00–24.

● Friskvård 2 000 kronor på Infranord, VR Track har max 5 000.

● Läkarvård Besök på arbetstid, ersättning för läkarvård och medicin upp till högkostnadsskyddet på Infranord. VR Track har inget av detta.

● Beredskapsersättning En normalveckas beredskap med 40 timmars arbetstid ger cirka 5 000 kronor på Infranord. Ersättningen på VR Track är knappt 5 000 för 7 dygn.