SM Tele har 65 anställda och utför arbeten åt bland andra Telia Sonera Ericsson och Comhem.
Köpet av SM Tele är Empower Oy andra köp i Sverige på senare tid då man i juni köpte Comeva AB med 125 anställda och huvudkontor i Göteborg.
Det finska företaget är ett av de största i Finland och erbjuder tjänster inom energi- och telebranschen även i de Baltiska länderna. Empower har 2.800 anställda.
I och med köpet kommer SM Tele att öka sin verksamhet med kontor även i Kalmar och Uppsala.