Trots att snusförsäljning är tillåten enligt Ålands egen tobakslag, som skiljer sig från den i Finland, tvingas ålänningarna vika sig för EU när det gäller försäljning ombord. Svenskregistrerade färjor får fortsätta sälja snus i trafiken på Åland