Bakgrunden är de uppgifter som kommit fram om brister och fusk med underhållet av tunnelbanevagnarna som utförs av Tågia AB.
SL ska också utvärdera hur dagens organisation av vagnunderhåll fungerar. Tågia AB är ett företag som ägs gemensamt av SL, trafikentreprenörerna och leverantörerna.