Verksamheten ska omfattas av offentlighetsprincipen och därmed bli mer öppen.
– Det gör att vi får större insyn, till exempel i upphandlingar, säger Pierre Sandberg, ordförande i tunneltågförarnas klubb. Dessutom tror vi att det här kommer att göra att personal- och säkerhetsfrågor får större tyngd i framtiden.