Klubbarna på Citypendeln har lagt ner ett stort arbete inför upphandlingen. Alla anbudsgivare har blivit kontaktade och fått information om gällande avtal och om Sekos syn på övertagandet. Allt för att försöka undvika samma kaos som uppstod när Citypendeln tog över trafiken år 2000.
Peter Blomgren, ordförande för lokförarklubben, säger att företagen varit positiva. Däremot har flera av företagen ifrågasatt SL:s beslut om separata upphandlingar för trafik och stationstjänst, något som ger ökande kostnader på minst 15 miljoner kronor om året.
Även klubbarna är starkt kritiska till SL: s beslut. Man anser att en sammanhållen verksamhet är bättre både för de anställda och för resenärerna.