Det var i slutet av november som SL:s upphandling av pendeltågstrafiken för de närmaste fem åren avgjordes. Uppdraget togs hem av det nybildade bolaget Stockholmståg AB, som ägs av SJ, Tågkompaniet och Euromaint.
Upphandlingen överklagades emellertid av bland andra DSB Sverige. Men Länsrätten har nu godkänt SL:s upphandling.