– Jag kräver att Citymail ser över bemanningen utifrån arbetsmiljölagen och att all övertid upphör omedelbart, säger Ann-Sofie Olausson som är huvudskyddsombud på Citymail i Göteborgsområdet.
Grundproblemet är oförmågan att hantera den snabba expansionen. Man har helt enkelt för mycket post att hantera i förhållande till bemanningen. Till det kommer en hög personalomsättning.
– Företaget har mer eller mindre satt i system att låta folk jobba tio timmar varje dag. De vet att alla jobbar tills posten är ute. Men ingen orkar jobba så vecka efter vecka. Det måste finnas tid för att återhämta sig.
Hittills har två av 14 kontor i Göteborg fått skriftliga krav från huvudskyddsombudet på att redovisa hur man ska lösa situationen. Ytterligare två kontor har krav att vänta inom kort. Enligt arbetsmiljölagen måste arbetsgivaren nu lämna besked ”utan dröjsmål”, annars går frågan vidare till Arbetsmiljöverket.
Utöver övertidsstoppet kräver Ann-Sofie Olausson att helgarbete inte får förekomma och att företaget ska sluta lägga extrajobb på kollegorna när en brevbärare är sjuk eller ledig.
– Citymail måste anställa vikarier istället, så att det finns tillräckligt med personal för att klara jobbet. Jag har också krävt att de ska ta in en utomstående konsult för att se över de psykosociala effekterna. De måste vidta åtgärder för att motverka utmattning.