”Som huvudskyddsombud (HSO) ombord så önskar jag att inspektören tar reda på vem det är i fartyget och att HSO får information både före, under och efter inspektionen. I annat fall kanske vissa påpekanden från inspektören ’glöms bort’.” ”Sjöfartsinspektionen för mig är något som endast befälhavare och maskinbefäl har kontakt med. I min verklighet på ’butiksgolvet’ känns frågorna för små för att något så högt stående som sjöfartsinspektionen ska bry sig”. Så lyder ett par av de kommentarer som kom in från de 54 skyddsombud som fick enkäten.
När det gäller föreskrifter och service kring föreskrifter är skyddsombuden istället mer nöjda än övriga grupper. Där står skyddsombuden för de högsta betygen.
Sammanlagt skickade SCB ut enkäten till 924 redare, hamnrepresentanter, befälhavare, tekniska chefer och skyddsombud. Inte ens hälften svarade, 390 svar kom in.