I torsdags skulle Pelle Andersson, som är Sekos regionala skyddsombud (RSO) för skärgårdstrafiken i Stockholm, utföra skyddsronder på ett antal fartyg som ägs av Strömma turism och sjöfart.

Det lokala skyddsombudet hade begärt hjälp från Pelle Andersson eftersom det inte hade utförts några skyddsronder ombord tidigare då fartygen var nyinköpta. Ronderna var inbokade med arbetsgivaren som visste att det regionala skyddsombudet skulle vara med. Något man då inte haft några synpunkter på.

– Men när jag kom dit sa arbetsgivarens representant att det hade uppstått en politisk komplikation. Han sa att Almega hade avrått dem från att släppa ombord mig. De menade att eftersom det finns ett lokalt skyddsombud så kan de neka mig, säger Pelle Andersson.

Han förklarade då att de inte hade rätt att stoppa honom enligt arbetsmiljölagen och att det dessutom finns en uppgörelse mellan Seko och Almega om att ha ett RSO bekostat av Seko för skärgårdstrafiken. Detta eftersom det finns så många, små rederier som inte har egna skyddsorganisationer.

– Men det hjälpte inte. Jag har aldrig någonsin varit med om att inte få gå ombord så här tidigare.

Mats Ekeklint, ombudsman på Seko, för diskussioner med Almega. Vad de landar i är i dag oklart. Men han är tydlig i sitt fördömande av Strömmas beteende.

– Det är förskräckligt att Strömma hindrar ett RSO från att utföra sina uppgifter. Vi kan inte hitta något som helst stöd för det beteende i arbetsmiljölagen.

Pelle Andersson har nu lagt en så kallad 6:6 A-anmälan, som är ett krav på arbetsgivaren att åtgärda arbetsmiljöproblem. Om de inte svarar tillfredsställande är nästa steg att Transportstyrelsen, som är tillsynsmyndighet när det gäller arbetsmiljö till sjöss, kan komma med ett föreläggande eller förbud för verksamheten om inte problemen åtgärdas.

– Om det hamnar på mitt bord kommer det bli ett föreläggande. De får inte hindra facket från att gå ombord. Det bryter mot internationella konventioner. Det är som att hindra ITF från att gå ombord, säger Mikael H Andersson på Transportstyrelsen.

Finns det något i arbetsmiljölagen som gör att de kan hindra ett RSO att komma ombord?

– Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det är ju helt galet.

Hos Almega är man mycket försiktig med att uttala sig innan frågan är helt utredd.

– Vi måste först sätta oss ner och titta på vad lagen säger och vad vi kommit överens om i branschen. Sedan kommer vi sätta oss ner med Seko sjöfolk och i god anda komma överens om en lösning, säger Patrik Eidfelt, förhandlingschef på Almega tjänsteföretagen.

Har ni sagt till Strömma att de inte ska släppa ombord skyddsombudet?

– Vi som arbetar med avtalet har inte hanterat frågan. Men det finns ju många ingångar till Almega, så det kan jag inte svara på.

Sekotidningen har sökt Strömmas vd, Jan Larsén som också sitter i Almegas styrelse, för en kommentar.