– Att minska på antalet kriminalvårdare på natten bara för att spara pengar är fel väg att gå. Det blir en farlig arbetsmiljö och även en farlig miljö för de intagna, säger klubbordförande Marcus Carlström.
Skyddstoppet är nu hävt men arbetsmiljöverket kräver fortlöpande information om arbetsförhållandena som råder på natten.
Exakt hur många nattjänster som har försvunnit får Marcus Carlström av säkerhetsskäl inte säga.
– Det är en stor del av arbetsgruppen. Det är olyckligt att man minskar på den personal som arbetar närmast de intagna med tanke på alla självmord och incidenter som händer på häktena.
Även dagpersonalen kommer att drabbas av nerdragningar. Inom snar framtid ska de intagna vara inlåsta fyra timmar längre per dygn.
– Man kan säga att vi nattstänger avdelningarna fyra timmar längre per dygn. Det innebär att de intagna kommer att väckas en timme senare, det blir ingen personal nära de intagna under två timmar mitt på dagen och efter klockan 17 är allt igenbommat. En förändring som strider mot allt förnuft om man vill minimera risken för självmord.