Skyddsombuden vill framför allt ha mer utbildning i psykosociala frågor, kris och konflikthantering och arbetsorganisation.

Det visar en enkätundersökning som LO gjort bland 2500 skyddsombud och som presenterades i dag på Gilla Jobbet-mässan i Stockholm.

–Det är en klar försämring jämfört med 2006 då vi ställde samma fråga, säger Sten Gellerstedt, utredare på LO och en av de ansvariga för enkäten.

Regeringen tog 2007 bort det ekonomiska bidraget till skyddsombudens utbildning och det ledde omedelbart till färre deltagare. Sedan LO och Svenskt Näringsliv 2010 tecknade ett avtal om nya pengar är det fler som får utbildning igen, men inte tillräckligt många, enligt LO.

Enkätundersökningen visar också att bara en tredjedel av skyddsombuden tycker att de har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete, att bara hälften får de underlag de behöver för att göra sitt jobb samt att skyddsombud i mindre utsträckning än tidigare ställer krav på åtgärder från arbetsgivarens sida, enligt 6 6a) i arbetsmiljölagen.

Även TCO har gjort en enkätundersökning bland sina skyddsombud. Den visar, enligt TCO-tidningens nätupplaga, att bara var femte skyddsombud får den tid de behöver för sitt uppdrag och att mer än hälften vill ha vidareutbildning.

Inom LO finns 66 000 skyddsombud. TCO har drygt 30 000. I år fyller skyddsombuden 100 år.