Protesterna riktar sig framför allt mot regeringens förslag att lägga ner Arbetslivsinstitutet och att skära ner anslagen till Arbetsmiljöverket med 155 miljoner kronor under tre år. Ett förslag som ska debatteras och beslutas om i riksdagen samma dag.
Manifestationen pågår hela dagen utanför riksdagshuset i Stockholm. Ett 20-tal skyddsombud från Norrbotten, som var de som tog initiativ till namninsamlingen, kommer att lämna över namnlistorna till arbetsmarknadsminister Anders Littorin på riksdagstrappan klockan 13.00. Därefter talar Ulla Lindqvist som är arbetsmiljöansvarig på LO.