Enligt förslaget ska trafiken tas över av ett företag som drivs på samma sätt som det engelska banverket nu gör. Det vill säga att all vinst återinvesteras och att såväl stat som konsumenter och anställda har insyn i, och inflytande över, verksamheten.
Facket håller tummarna och hoppas att exemplet från Skottland ska spridas söderut.