Enligt SVT säger Maud Olofsson att om hon var medlem i ett fack så skulle hon vilja ha en facklig organisation som stred för hennes rättigheter; bra lön, bra arbetsvillkor, bra arbetstider och annat och gjorde det, inte utifrån en politisk agenda utan från medlemmarnas synpunkt.
Näringsministern vill också inför en ny arbetslivsförsäkring som ska omfatta arbetslöshetsförsäkring, sjuk- och arbetsskadeförsäkring. Försäkringens nivå ska parterna på arbetsmarknaden vara med och bestämma.