Det var efter en incident på Forsmark den 25 juli i år som SKI bestämde att fyra reaktorer på kärnkraftverken Forsmark och Oskarshamn skulle ställas av. En kortslutning i ett ställverk utanför Forsmark utlöste en komplicerad kedja av händelser inne i kärnkraftverket, vars säkerhetssystem inte fungerade som de skulle.
Sedan dess har Forsmark Kraftgrupp genomfört en rad åtgärder för att förhindra att händelsen upprepas.
Idag har Forsmark fått tillstånd att start igen. Men SKI passar samtidigt på att kräva en åtgärdsplan för hur företaget ska stärka personalens förmåga att bedöma och vidta åtgärder om en reaktor fungerar på ett oväntat sätt. SKI kräver också bättre rutiner och processer i samband med bland annat underhåll.
Forsmark beräknar inkomstbortfallet på grund av de avställda reaktorerna till omkring 1,5 miljarder kronor.