Sekotidningen berättade i förra numret om olyckan där en 24-årig elmontör omkom efter att en trästolpe blivit strömförande.
Olyckan inträffade då elmontören tillsammans med två kollegor skulle byta en trasig isolator i en 10 kV ledning.
Montören hade tagit med en jordlina och börjat klättra upp i stolpen i väntan på att hans kollega skulle frånskilja strömmen. När han kommit cirka sex meter upp i den totalt 13 meter höga trästolpen fick han en så kraftig stöt att han blev medvetslös och senare avled.
Av okänd anledning hade stolpen blivit strömförande, ett faktum som förbryllat de flesta inom branschen. Därför ska Skellefteå kraft nu undersöka den elektriska ledningsförmågan bland företagets övriga trästolpar.
– Vi ska kontrollera ledningsförmågan hos stolparna längs en hel linje där vi kopplar ifrån strömmen, säger Christer Andersson, skyddsingenjör vid företaget.
Olycksstolpen var en så kallad saltimpregnerad stolpe och det är på samma typ av stolpar som mätningarna, som inleds om några veckor, ska göras.