– Vi kan inte hindra någon att betala in i förväg. Men vi kan inte garantera någon skattereduktion. Vi har inte heller inget datasystem som kan hantera om alla betalar in förväg, säger Janne Rudèn, Sekos förbundsordförande.
Om lagen behålls, kan medlemmar av Sekos a-kassa betala in hela avgiften för nästa år före 1 januari 2007, för att få en skattereduktion. Risken är dock att man har betalt in pengarna i onödan om regeringen ändrar lagen.
Flera äldre Sekomedlemmar ringer också och önskar gå ur a-kassan för att spara pengar. Samtidigt vill de vara kvar i förbundet. Det är enligt Sekos stadgar inte tillåtet.
– Vi ska ta upp det i verkställande utskottet och se om det är möjligt att skapa dispens under särskilda omständigheter, säger Janne Rudén.