2,2 procent av den a-kasseersättning som betalas ut beräknas vara utbetald på felaktiga grunder. I hälften av fallen anses det bero på avsiktliga fel från den som sökt ersättning. I sådana fall krävs ersättningen tillbaka. I år beräknas de sammanlagda utbetalningarna bli 16 miljarder kronor, vilket betyder att omkring 176 miljoner kronor kommer att krävas tillbaka.
Från den 2 mars 2009 ska den som inte betalar tillbaka sådan felaktigt utbetald ersättning direkt att krävas på dröjsmålsränta. Samtidigt blir det svårare för en a-kassa att avstå från att kräva tillbaka ersättning. A-kassorna får också möjlighet att hålla inne ny ersättning under tiden.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot lagändringen, med motiveringen att reglerna om ränta är ensidigt till statens fördel.
”Reglerna borde vara så formulerade att även den enskilde skyddas mot felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättningen. Det framstår t.ex. som orimligt att människor ska betala dröjsmålsränta till arbetslöshetskassorna när återkrav inte betalas i rätt tid men inte får någon ränteersättning när handläggningen av ett ärende tar orimligt lång tid.”, skriver de i en reservation i samband med utskottsbehandlingen.