Haverikommissionen inleder olycksutredningar när stora värden gått till spillo eller när man anser att det finns något att dra lärdom av. Här anser man att det finns skäl att utreda av båda dessa orsaker.

Normalt tar en utredning mellan 9 månader och ett år, inget tyder på att denna utredning skulle vara klar tidigare än så.

Förutom av Haverikommissionen utreds olyckan av de inblandade företagen, och polisen har inlett en utredning om arbetsmiljöbrott.

Säkerhetstillsynen sköts av Transportstyrelsen och sker huvudsakligen genom att kontrollera om företagen ”har en fungerande säkerhetsstyrning, det vill säga att företagen själva upptäcker och korrigerar sina egna fel och brister”.

Från Sekos sida anser man att det inte är nog på en avreglerad marknad med många aktörer och förbundet efterlyser därför fler oanmälda säkerhetsinspektioner.

Med anledning av olyckan på Saltsjöbanan kommer Seko att genomföra en medlemsundersökning om säkerhetsarbetet inom den spårbundna kollektivtrafiken.