Strejken som pågick i 11 dagar omfattade 24 fartyg. Det nya avtalet kom till under medling efter att SFBF varslat om att utöka strejken till att gälla ytterligare 27 fartyg från den 29 maj. Almega hade också hotat med lockout.
Till skillnad från Sekos avtal inom skärgårdstrafiken, som har en avtalstid på 3 år, löper befälens avtal bara på 15 månader.