Seko sjöfolk och arbetsgivarorganisationen Almegas förhandlingar är klara.

Enligt facket har pandemin präglat avtalsförhandlingarna. Ändå är man nöjd med det nya avtalet.

En förändring är att två säsonger tillåts inom restaurangverksamheten. Anställda ska få månadslön även under julsäsongen (november-december). Tidigare fick man timlön.

Låglönesatsning

Löner och tillägg höjs från och med 1 maj 2021. Lönerna höjs med 2,6 procent första året, 2,02 procent år två. Nya avtalet innehåller även en låglönesatsning som innebär att begynnelselönen höjs lite mer än de övriga.

Fakta: Dessa omfattas av avtalet

Skärgårdsavtalet omfattar de mindre färjorna inom skärgårdstrafiken.

Avtalet omfattar omkring 280-300 tillsvidareanställda. Utöver detta betydligt fler säsongsanställda.

Seko har avtal med cirka 78 rederier runt om i Sverige, som omfattas av avtalet.

Källa: Seko sjöfolk

En annan ny del i avtalet är att åldern för avtalspension sänks. Anställda börjar nu tjäna in sin avtalspension från 22 års ålder istället för vid 25 år.

– Den var dyr att införa, säger Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig på Seko sjöfolk, och förklarar att den var viktig att få till då många säsongsanställda inom skärgårdstrafiken är unga.

Vab-system ska ändras

Utöver detta ska en arbetsgrupp tillsättas för att stärka skyddet för personal som utsätts för trakasserier och sexuella trakasserier, samt frågan om avdragsregler vid vab, vård av barn, ska undersökas.

– Sjömän jobbar så speciellt, långa dagar och på skift. Det kan bli jättestora avdrag för vissa personer eller inga. Någon form av ändring ska göras för att harmonisera och göra systemet bättre, säger Pelle Andersson.

Det nya avtalet gäller från 1 januari i år fram till 30 september 2023.