Seko stämde Skanska till Arbetsdomstolen eftersom förbundet ansåg att företaget gjorde fel när krossmaskinisten avskedades. Enligt facket fanns det inte ens grund för uppsägning eftersom det inte var bevisat att medlemmen tagit diesel. Förbundet stödde sig bland annat på att polisen lagt ner sin förundersökning, med hänvisning till att brott inte kunde styrkas.

Skanska har i sin tur lyft fram två vittnen som påstått sig se att medlemmen tankat sin egen bil med diesel från bolagets tank.

Arbetsdomstolen menar att ett av de två vittnena är trovärdig och bedömer att det vittnet talar sanning. Han uppger att han sett krossmaskinisten tanka sin bil. Domstolen tror inte på medlemmens förklaring till vad han gjorde på platsen.

Ombudsman Björn-Inge Björnberg säger att det är svårt att kommentera domen.

-Det här är Arbetsdomstolens bedömning, säger han.

Att Arbetsdomstolen kan ta ställning i ett brottmål och döma en person för stöld, vilket skett i det här fallet, är en del av arbetsrätten, enligt Seko.

Seko tvingas betala rättegångskostnader på 207 000 kronor.