2015 var tunnelarbetaren med om en allvarlig arbetsplatsolycka och kunde inte längre jobba vidare. Han var då projektanställd.

Först söktes arbetsskadelivränta för inkomstförlust hos Försäkringskassan, men utan framgång. Detta eftersom mannens projektanställning tagit slut i samma veva som ansökan gjordes.

Rätten till livränta kan enbart ges av medicinska skäl. Och Försäkringskassan menade också att mannens projektanställning upphört på grund av arbetsmarknadsmässiga skäl, inte medicinska.

Avslag på avslag

Förbundsjuristen Ulf Lejonklou på LO-TCO Rättsskydd drev tunnelarbetarens fall, i flera instanser.

Efter Försäkringskassans avslag, vidare till Förvaltningsrätten, och sedan till Kammarrätten. Det blev avslag på avslag. Därefter söktes försäkringsersättning genom Afa Trygghetsförsäkring. Även där blev det nej. Motiveringen var densamma som hos Försäkringskassan.

Men Rättskyddet gav inte upp. Fallet prövades vid två olika tillfällen till, i omprövningsavdelningen hos AfaTrygghetsförsäkring.

Där slogs det fast att mannens arbetsförmåga var helt nedsatt, men att han ändå inte kunde få ersättning baserat på en tunnelarbetares inkomst.

Afa försäkring

Ägs av arbetsmarknadens parter och har hand om kollektivavtalade försäkringar för 4,8 miljoner anställda.

Avtalsförsäkringarna kompletterar de lagstadgade försäkringarna och ger en extra ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

AFA betalade ut 9,2 miljarder kronor 2019.

Källa: AFA

Ytterligare en gång gjordes en överklagan. Och nu fick tunnelarbetaren slutligen rätt.

Ett viktigt underlag i överklagan var ett intyg från mannens arbetsgivare. Det visade att även om tunnelprojektet hade avslutats, så hade hans kollegor erbjudits fortsatt anställning, fast för andra projekt. Även den skadade mannen skulle ha fått det, om det inte vore för hans skador, enligt arbetsgivaren.

Därmed ansåg omprövningsavdelningen att arbetsförmågan var helt nedsatt. Men också att han på ett övertygande sätt visat att han skulle ha fått fortsätta som projektanställd tunnelarbetare. För så ser branschen ut.

Ersättning livet ut

Det var därmed klarlagt att hans anställning upphört av medicinska skäl.

– Nu får han en ersättning livet ut, ett belopp som är mellanskillnaden på det han tjänar i dag och vad en tunnelarbetare tjänar. Om Afa Försäkring inte funnits och om de inte hade kunnat pröva det här på deras villkor, så hade han inte fått en krona, säger Ulf Lejonklou.

Förbundsjuristen upprörs över det faktum att projektanställda är mer utsatta på arbetsmarknaden, jämfört med fastanställda, som har rätt till ersättning genom arbetsskadeförsäkringen.

–Det är rätt många människor som har visstidsanställning eller har projektanställningar, det kan inte vara meningen att de ur rättsligt hänseende ska hamna i ett sämre läge, säger han.