Sjukfrånvaron i statliga verk och myndigheter ökade snabbt i slutet av 1990-talet, trots det låg sjuktalen för det statliga området lägre än genomsnittet för såväl privata som kommunala arbetsgivare.
År 2003 hade sjuktalen inom statens område minskat med 6 procent, jämfört med år 2002. Ännu finns inga siffror klara för 2004.
Under tiden som arbete pågår bör staten fortsätta följa utvecklingen av sjukfrånvaron vid de enskilda myndigheterna. ”Hälsa i staten” föreslår att SCB får i uppgift att redovisa sjukfrånvaron i staten till regeringen varje kvartal.
Läs mer på: www.halsaistaten.se