Enligt TV 4 riskerar följande förband att läggas ner:
I 5 i Östersund, flygflottiljen F 4 Östersund, K 4 Arvidsjaur, P 18 Gotland, P 10 Strängnäs, A9 Kristinehamn samt amfibieregementet i Vaxholm.
Beträffande marinen så uppger TV 4 att marinbasen i Karlskrona bli huvudbas medan ostkusten marinbas (Muskö och Berga) söder om Stockholm blir sidobas.