– Först ska jag träffa rederiets vd Jan Larsén för att försäkra mig om att de filippinska sjömännen inte bara skickas hem utan att få krishantering, när de skrivs ut från sjukhuset, säger Peter Skoglund.