Det var vid en så kallad hamnstatskontroll den 23 november 2005 som den svenska Sjöfartsinspektionen konstaterade att torrlastfartyget Marina-S hade allvarliga skador på skrovet efter en grundstötning.
Fartyget kvarhölls därför av Sjöfartsinspektionen i två dagar i Oskarshamn för ytterligare kontroller, innan det fick bogseras till ett reparationsvarv.
Även år 2004 kvarhölls Marina-S av den svenska Sjöfartsinspektionen efter en hamnstatskontroll. Då blev fartyget liggande i Lysekil i tre dagar i juni på grund av brister i sjösäkerheten. Det handlade dels om att man lastat containers till sådan höjd på däck att sikten från bryggan skymdes, dels om att sjökorten inte var upprättade. Också den gången slutade kvarhållandet med att fartyget bogserades från hamn, denna gång till Danmark.
M/s Marina-S, som sjönk i morse, byggdes 1970, mäter 494 bruttoton och ägs av ett danskt partrederi.
Vid olyckstillfället var samtliga fyra besättningsmännen på det danska fartyget av olika nationalitet.