Igår presenterade regeringen en promemoria om ett utvidgat jobbavdrag. Där ingår även sjömännen. För närvarnade räknar Seko på vad förslaget innebär i kronor och ören.
Det är inte säkert att det verkligen blir ett utvidgat skatteavdrag. Regeringen ska nämligen ta ställning till om Sveriges ekonomi klarar av en ytterligare skatteminskning. Blir svaret ja finns förslaget med i höstens budgetproposition och träder i kraft vid årsskiftet 2007/2008.
Seko har tillsammans med andra fackförbund och arbetsgivare tillskrivit regeringen och uppvaktat skatteutskottet i frågan om varför sjöfolket tidigare på ett sådant orättvist sätt undantagits från jobbskatteavdraget.
– Det är glädjande att nu regeringen rör sig i rätt riktning, säger Tomas Abrahamsson, Sekos vice förbundsordförande.
Seko har tidigare varnat för att problem i avtalsrörelsen om sjömännen inte får samma ekonomiska lättnader som andra arbetstagare
Sjöfolkets nettolöner motsvarar vad landanställda i motsvarande jobb får i plånboken. Därför ansåg den borgerliga regeringen att de inte skulle omfattas av jobbavdraget.