Sedan tidigare är det bestämt att myndigheten HKF ska försvinna och att verksamheten tas över av Sjöfartsverket. HKF:s uppgift har varit att planera och genomföra kultur- och fritidsaktiviteter för sjöfolk
– Seko har i ett remissvar sagt att vi inte tycker det är bra att den här typen av verksamhet ligger under Sjöfartsverket, säger Sekos vice ordförande Tomas Abrahamsson. I Norge, som gjort likadant, ser vi att verksamheten då kommit på undantag. Vi fruktar att det blir så här också.
Självfinansieringsgraden kommer att öka och det kommer troligtvis att drabba sjöfolket så att de får betala mer för vissa tjänster på sjömansklubben. I övrigt ska den enskilde inte drabbas ekonomiskt eller på annat sätt.
– Vi befarade nedskärningar i verksamheten när Sjöfartsverket ska ta över, säger Abrahamsson, men så blir det inte tack vare att verksamheten har stöd i en ILO-konvention.
I mitten av september är Seko inbjudet till hearing i frågan på näringsdepartementet .
Fotnot: ILO står för International labour organization.