Sjöfartsverket övertog från årsskiftet lotsningen i Vänern från Vänerns seglationsstyrelse. Det var även meningen att verket skulle överta underhåll av farleder i sjön. Sjöfartsverket ville dock enbart ta över verksamheten men ville inte anställa personalen som arbetade med farlederna. Istället ville verket lägga ut farledsverksamheten på entreprenad.
   Men nu har länsrätten stoppat planerna.
   Rätten anser att förfrågningsunderlaget är för otydligt för att det ska kunna ligga till grund för en upphandling och stoppar därför planerna.
   För att klara vårutprickningen har därför sjöfartsverket bestämt att ta över personal i egen regi.
   Innan Vänerns seglationsstyrelse gick upp i sjöfartsverket arbetade ett 25-tal personer i verksamheten.