Sjöfartsverket har idag avtal om privata räddningshelikoptrar placerade i Göteborg, Ronneby, Visby, Stockholm och Sundsvall. De kan snabbt vara på plats, men har inte så stor kapacitet.
Försvarsmaktens helikoptrar har stor kapacitet, men är efter alla neddragningar inom försvaret inte längre lika tillgängliga för snabba räddningsinsatser.
Genom det nya samverkansavtalet får Försvarsmakten tillgång till de snabba räddningshelikoptrarna samtidigt som Sjöfartsverket får bättre kapacitet för långa och resurskrävande räddningsinsatser. Försvaret kan också ställa upp med back up om någon av de privata helikoptrarna måste tas ur drift.
Man är också överens om att utbilda och öva tillsammans.