– Sjöfartsverket tar över alla tillgångar i Vänerns Seglationsstyrelse, det ska inte finnas något annat än de anställda kvar till årsskiftet. Sen vill de sparka ut de anställda i kylan, de har redan börjat upphandla tjänsterna, säger Karl-Arne Johansson på Seko Sjöfolk.
Vänerns Seglationsstyrelse gör idag samma jobb i Vänern som Sjöfartsverket gör i resten av landet med egen personal; står för lotsning och underhåller farleder. Nu ska verksamheterna slås ihop.
I den information som gått ut från Sjöfartsverket till de anställda i Seglationsstyrelsen står svart på vitt: ”Tidigare arbetshypotes om att personalen inte övergår till Sjöfartsverket kvarstår.” Ändå fortsätter man i nästa mening ”Det bör särskilt noteras att Sjöfartsverket ser det som en stor fördel att det finns en kontinuitet i den fortsatta verksamheten.” – en skrivning som får Karl-Arne Johansson att se rött. Han kritiserar verkets agerande.
– Det här är ett aggressivt övertagande av verksamheten, något statliga företag inte borde ägna sig åt. Sjöfartsverket vill ha kontinuitet, men de vill inte stå för kostnaderna. Istället har de varit på de anställda och föreslagit att de ska starta företag och var med om budgivningen. Men fyra av de åtta som sköter farlederna är runt 60 år. De vill inte starta eget.
Nu återstår förhandlingar. Totalt har Vänerns Seglationsstyrelse 23 anställda.