Medlingsinstitutets beslut kommer efter att Sjöfartens arbetsgivarförbund, Sarf, igår begärt att stridsåtgärderna skulle skjutas upp. Det är första gången som Medlingsinstitutet beslutat skjuta på en varslad stridsåtgärd sedan myndigheten kom till, hösten 2000.
– Medlingsinstitutets agerande är minst sagt anmärkningsvärt. Vi sa direkt nej till att få Claes Stråth och Gunnar A Karlsson till medlare, men blev överkörda. Det bud som medlarna sedan la upplever vi som ett rent arbetsgivarbud. Och nu skjuter de upp konflikten på arbetsgivarnas begäran, efter att medlarna sagt att det funnits möjligheter att göra upp. Det har inte vi sett, säger Sekos ordförande Janne Rudén.
Förhandlingarna om ett nytt avtal för ombordanställda mellan Seko och Sarf fortsätter under tiden tillsammans med medlarna. Först den 10 juni kan Sekos strejk träda i kraft, om man inte kommit överens innan dess.