I dagarna skickar Sjöfartsinspektionen ut 900 enkäter för att utvärdera inspektionens arbete. Men enkäten går bara ut till befälhavare, tekniska chefer, rederiernas vd:ar och säkerhetsansvariga i hamnarna.
Trots att frågorna handlar om hur kunderna ser på Sjöfartsinspektionens föreskrifter, bemanningsfrågor, tillsyn av fartyg, tillsyn av hamnars sjöfartsskydd och avfallshantering så frågar man inte efter de ombordanställdas syn på sakernas tillstånd.
– Det är både skrämmande och tragiskt. De frågar bara representanter för ägarna hur verksamheten fungerar. De ställer frågorna efter vilka svar de vill ha, säger Karl-Arne Johansson som är arbetsmiljöombudsman på Seko sjöfolk.
Han menar att grunden till missen beror på att Sjöfartsinspektionen inte har ett register över vilka skyddsombud som finns. Inte heller har man rutiner för att ta kontakt med skyddsombuden inför en inspektion – trots att lagen kräver det.
– Sjöfartsinspektörerna har inte en susning om ifall det finns skyddsombud eller inte i de fartyg de besöker. Än mindre vad de i så fall heter. De frågar aldrig efter skyddsombuden och därmed bryter de mot lagen.
Seko sjöfolk kommer nu att ta kontakt med Sjöfartsverket för att framföra kritiken.
På Sjöfartsinspektionen svarar en av de projektansvariga, verksamhetsutvecklare Lena Odelberg-Johnson.
• Ni frågar inga skyddsombud?
– Nej…
• Varför inte det?
– Vi har ältat urvalet på längden och tvären. Vi har tagit bort organisationerna… för de skulle bli för små i urvalet. Urvalet är hamnarna och vd. Vi vill ju se vilka områden vi ska rikta in oss på. Ringa in vad vi ska satsa på för att det ska ge bäst effekt.
• Men om man vill veta hur tillsynen fungerar så borde man väl prata med skyddsombuden?
– Finns ju många fler områden att fråga om. Vi har valt den här omfattningen i dagsläget. Skyddsombuden har inte varit uppe på tapeten alls. Men det är ju första gången vi gör en sån här enkät. Jag ska ta med mig den synpunkten till nästa år.