Lockouten träder i kraft klockan 12.00 samma dag som strejkvarslet, den 18 april, och på samma fartyg som omfattas av strejkvarslet, om man inte kommit överens om ett nytt kollektivavtal.
Sekos medlemmar i dessa fartyg omfattas inte av strejk eller lockout.