De anställda på SJ har redan fått hem ett brev som beskriver projektet. Nästa steg blir att ta fram en individuell rehabiliteringsplan för alla som är sjukskrivna på lång tid eller har varit sjukskrivna på kort tid många gånger de senaste åren.
De personer som berörs kommer att bli kallade till individuella möten med hälsoexperter för att diskutera sina problem.
Sjukfrånvaron på SJ ligger idag en bra bit över snittet för statliga bolag. Rolf Sjöstrand på Seko SJ tycker därför att det är bra att SJ tar tag i problemet, så länge företaget följer de lagar och avtal som gäller.
– I de fall det inte går att rehabilitera den sjukskrivne förutsätter vi att man anpassar arbetet till den personens förmåga. Om det sedan inte fungerar ska den sjuke få stöd till andra åtgärder.
– Dessutom måste SJ bli bättre på att arbeta förebyggande, så att nya sjukskrivningar kan minimeras.
Projektet är det första i sitt slag där Försäkringskassan utgår ifrån en viss arbetsgivare istället för orten där den sjukskrivna personen bor.