Som Sekotidningen tidigare berättat övervägde Seko redan förra året att stämma SJ inför Arbetsdomstolen sedan de centrala förhandlingarna slutat i oenighet. Nu har förbundet gjort slag i saken och man kräver en ersättning på 200 000 kronor till var och en av de drabbade.

Leif Eriksson, Sekos ordförande på ISS sade i december till Sekotidningen att SJ anställt många unga och en del direkt från gymnasiet – och därmed till lägre löner, medan äldre från ISS inte fått jobben, trots sin erfarenhet.

Det var i januari 2012 som SJ tog över städningen av loktåg och X2000. De anställda på ISS sades upp och de som ville fick söka om sina gamla jobb hos SJ.

Seko har tidigare stämt SJ inför AD, eftersom man anser att SJs övertagande är en verksamhetsövergång, vilket innebär att SJ tvingas att ta över personalen.