Passagerarnas säkerhet på SJ:s tåg, och därmed personalens arbetsmiljö, har varit en stridsfråga i vår.
Facken har krävt att SJ behåller dagens säkerhetskrav. Det vill säga att både lokföraren och minst en av de övriga i bemanningen ombord på tåget ska ha den kompetens som krävs för att utrymma tåget om det händer en olycka.
SJ AB har istället drivit linjen att det räcker att lokföraren vet hur man gör.
När de centrala förhandlingar som hölls mellan SJ och de tre facken i går slutade i oenighet, tog SJ ett ensidigt beslut om att införa nya regler med den innebörden. De nya säkerhetsreglerna gäller den så kallade motorvagnstrafiken som omfattar såväl X2000 som de nya dubbeldäckarna.
Sekos ordförande, Janne Rudén, är kritisk till SJ:s agerande:
– SJ som är ett statligt bolag borde föregå med gott exempel när det gäller så grundläggande saker som säkerheten för resenärerna och arbetsmiljön för de anställda.
Seko kräver nu att Järnvägsinspektionen ser över hur säkerhetsnivån i passagerartrafiken på järnväg ska kunna ligga kvar på en hög nivå.