700 personer är övertaliga, så löd budskapet från SJ-ledningen i september. Så här blev det. (Alla siffror är avrundade.) 200 personer sägs upp, av dem går de flesta frivilligt. För 50 personer har man hittat pensionslösningar. Lika många har slutat på egen begäran. Summa 300 personer.
SJ har tagit växlingsarbete från Trafficare, det ger 100 tjänster. Hälften är lokförare från SJ och hälften är anställda som kommer från Trafficare. SJ har också tagit över serveringen från SSP, det ger 200 nya tjänster. Det har alltså uppstått 300 nya tjänster. Av dem fylls 150 till 200 av nyanställda, ungefär hälften av dem anställs som vikarier och timanställda.
– Som har sämre villkor än sina arbetskamrater, säger Rolf Sjöstrand avtalsansvarig på Seko SJ företagsfack.
Av de SJ-anställda som blir kvar har 200 bytt/tvingats byta stationeringsort. Fyra åkstationer har lagts ner, Alvesta, Mjölby, Norrköping och Falun. På vissa orter har antalet anställda ökat.
Rolf Sjöstrand ser fler följder i uppsägningarnas spår.
– Många anställda känner sig kränkta, illa behandlade och har tappat förtroendet för SJ. Ett mycket stort arbete väntar för företaget att upprätta förtroendet igen, jag hoppas att detta arbete lyckas.
– Arbete inom järnvägsektorn minskar inte totalt sett men tyvärr minskar de fasta jobben och vi får se mer och mer vikariat och timanställningar inom branschen.