I ett brev som gått ut till personalen på SJ förklarar man att företagets ”uttalade strategi är att organisera all stor upphandlad trafik i egna bolag”. Dessutom står det att man kommer att bilda ett bolag för nattågstrafiken till Norrland, som nyligen vanns i en upphandling.
Från fackligt håll är man försiktigt avvaktande till bolagiseringsplanerna. Erik Johannesson, ordförande för Sekos företagsfack hos SJ, anser att det är lite för tidigt att kommentera frågan.
– Det är diskussioner som pågår just nu. Om jag säger något i det här läget så kan det uppfattas som att allt är klappat och klart, men det är det ju inte.
Generellt tycker han att det går bra i de förhandlingar som pågår. Han är inte orolig för att avknoppade bolag är ett sätt för SJ att komma ifrån dyra avtal och att på det sättet försämra villkoren för de anställda:
– Nej, så länge det råder sådan personalbrist, både på lokförare och på ombordpersonal, så är det ingen arbetsgivare som skulle våga försämra villkoren för de anställda, säger Erik Johannesson.
En viss försiktighet präglar också uttalandena från Mats Olsson, ordförande för Seko Gävle klubb nattåg. Han och hans medlemmar är de som flyttas över från Veolia till SJ och det nya bolaget för nattågstrafiken.
– Än så länge har jag bara hört rykten om detta, och jag vill se svart på vitt vad det innebär att det blir ett eget bolag. Innan jag gjort det litar jag inte riktigt på SJ. Men generellt tror jag det kan vara bra med mindre bolag.
Det är i dagsläget osäkert om de anställda på nattågstrafiken går direkt till det nya bolaget, eller om de går via SJ. Förhandlingarna inför övergången har ännu inte kommit igång. Men enligt Mats Olsson har SJ lovat att alla fast anställda får fortsätta och att lokaliseringsorterna ska förbli desamma. Man har också sagt att det finns behov av dem som i dag är timanställda, men det är inte säkert att de får vara kvar på nattågstrafiken.
– Det är allt de sagt hittills, så det är många frågor som kräver svar. Men jag tycker att vi har ett väldigt bra utgångsläge inför inrangeringsförhandlingarna med tanke på att det råder personalbrist.
– Så vi förväntar oss enorma lönelyft, tillägger han med ett skratt.